Yönetim Kurulu

Metin KAYABAŞI

(Başkan)

Elektrik Mühendisi

Sertan ÖZŞİRAY

(Başkan V.)

İşletmeci