Değerlerimiz

  Misyonumuz

Elektrik Dağıtım ve İletim Mühendisliğinin getirdiği sorumluluklardan ödün vermeden, bilgi ve deneyimimizi azami seviyede paylaşarak,
tedarikçi ve çözüm ortaklarımız ile birlikte, teknik ve ticari açıdan en uygun çözümler sunmaktır.

   Kalite Politikamız

Uluslararası standartlara uygun ürün, sistem ve hizmetlerimizle; optimum çözümleri sunarak bütün iş süreçlerinde müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmak ve sahip olduğumuz kaynakları en verimli şekilde kullanarak güçlü ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi oluşturmaktır.

   Çevre Politikamız

Sunduğumuz ürün, sistem ve hizmetlerimizin ‘sürdürülebilir bir çevre’ sağlanmasına azami seviyede katkı sağlaması için gerekli faaliyetleri çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin azami katkısıyla kesintisiz yürütüyoruz.